ระบบ AUTO ผ่านเว็ปไซต์
แจ้งปัญหาผ่าน LINE@

การเข้าผ่านไลน์ระบบจะค้างและพบปัญหาบ่อยค่ะ”